Notyfikacja AQQ_FUNCTION_EXCLUDETRAILINGPATHDELIMITER
Usuwa końcowy backslash ze wskazanej ścieżki.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_EXCLUDETRAILINGPATHDELIMITER = "AQQ/Function/ExcludeTrailingPathDelimiter"
Składnia
AQQ_FUNCTION_EXCLUDETRAILINGPATHDELIMITER // = AQQ/Function/ExcludeTrailingPathDelimiter
wParam = PWideChar (ścieżka)
lParam = 0
Result = PWideChar (ścieżka bez backslash-a)

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka bez backslash-a)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x