Notyfikacja AQQ_FUNCTION_INTTOSTR
Zmienia cyfrę w słowo.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_INTTOSTR = "AQQ/Function/IntToStr"
Składnia
AQQ_FUNCTION_INTTOSTR // = AQQ/Function/IntToStr
wParam = Integer
lParam = 0
Result = PWideChar (treść zawierająca cyfry)

wParam
wParam = Integer

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (treść zawierająca cyfry)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x