Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SAVERESOURCE
Wyszukuje zasób w pliku EXE/DLL i zapisuje go do pliku.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SAVERESOURCE = "AQQ/Function/SaveResource"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SAVERESOURCE // = AQQ/Function/SaveResource
wParam = TPluginTwoFlagParams (uchwyt do DLL, typ zasobu i nazwa zasobu)
lParam = PWideChar (ścieżka do pliku docelowego)
Result = 0

wParam
wParam = TPluginTwoFlagParams (uchwyt do DLL, typ zasobu i nazwa zasobu)

lParam
lParam = PWideChar (ścieżka do pliku docelowego)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x