Notyfikacja AQQ_FUNCTION_FINDFILES
Szuka plików we wskazanym katalogu, spełniające kryteria wyszukiwania.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_FINDFILES = "AQQ/Function/FindFiles"
Składnia
AQQ_FUNCTION_FINDFILES // = AQQ/Function/FindFiles
wParam = PWideChar (katalog)
lParam = PWideChar (filtr wyszukiwania)
Result = PWideChar (znalezione pliki)

wParam
wParam = PWideChar (katalog)

lParam
lParam = PWideChar (filtr wyszukiwania)

Result (zwrot)
Result = PWideChar (znalezione pliki)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x