Notyfikacja AQQ_SYSTEM_REMOVEAGENT
Funkcja usuwa dodanego wcześniej agenta.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_REMOVEAGENT = "AQQ/System/RemoveAgent"
Składnia
AQQ_SYSTEM_REMOVEAGENT // = AQQ/System/RemoveAgent
wParam = PWideChar (jid agenta)
lParam = 0
Result = [1 usunięto; 0 nie usunięto/nie znaleziono agenta]

wParam
wParam = PWideChar (jid agenta)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [1 usunięto; 0 nie usunięto/nie znaleziono agenta]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x