Notyfikacja AQQ_FUNCTION_INI_READSTRING
Odczytuje wartość tekstową z pliku INI.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_INI_READSTRING = "AQQ/Function/INI/ReadString"
Składnia
AQQ_FUNCTION_INI_READSTRING // = AQQ/Function/INI/ReadString
wParam = Integer (ID odnośnika do pliku INI)
lParam = PSaveSetup (sekcja, identyfikator i wartość)
Result = PWideChar (wartość)

wParam
wParam = Integer (ID odnośnika do pliku INI)

lParam
lParam = PSaveSetup (sekcja, identyfikator i wartość)

Result (zwrot)
Result = PWideChar (wartość)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x