Notyfikacja AQQ_FUNCTION_INI_CREATE
Tworzy i/lub otwiera plik INI.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_INI_CREATE = "AQQ/Function/INI/Create"
Składnia
AQQ_FUNCTION_INI_CREATE // = AQQ/Function/INI/Create
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku INI)
lParam = 0
Result = [0 błąd; Integer Id odnośnika do pliku INI]

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku INI)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; Integer Id odnośnika do pliku INI]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x