Notyfikacja AQQ_FUNCTION_URLGET
Funkcja pobiera dane kanałem HTTP przy pomocy funkcji GET, i zwraca otrzymane informacje.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_URLGET = "AQQ/Function/URLGet"
Składnia
AQQ_FUNCTION_URLGET // = AQQ/Function/URLGet
wParam = PWideChar (adres URL)
lParam = 0
Result = PWideChar (zwrot z serwera)

wParam
wParam = PWideChar (adres URL)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (zwrot z serwera)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x