Notyfikacja AQQ_FUNCTION_URLPOST
Funkcja wysyła dane kanałem HTTP przy pomocy funkcji POST, i zwraca otrzymane informacje.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_URLPOST = "AQQ/Function/URLPost"
Składnia
AQQ_FUNCTION_URLPOST // = AQQ/Function/URLPost
wParam = PWideChar (adres URL)
lParam = PWideChar (dane POST)
Result = PWideChar (zwrot z serwera)

wParam
wParam = PWideChar (adres URL)

lParam
lParam = PWideChar (dane POST)

Result (zwrot)
Result = PWideChar (zwrot z serwera)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x