Notyfikacja AQQ_FUNCTION_URLEX
Funkcja wysyła dane kanałem HTTP przy pomocy funkcji POST lub GET, i zwraca otrzymane informacje.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_URLEX = "AQQ/Function/URLEx"
Składnia
AQQ_FUNCTION_URLEX // = AQQ/Function/URLEx
wParam = PPluginHTTPRequest
lParam = 0
Result = PWideChar (zwrot z serwera)

wParam
wParam = PPluginHTTPRequest

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (zwrot z serwera)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x