Notyfikacja AQQ_FUNCTION_DEFAULTNICK
Funkcja zwraca domyślny pseudonim użytkownika, pobrany z profilu głównego konta skonfigurowanego w AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_DEFAULTNICK = "AQQ/Function/DefaultNick"
Składnia
AQQ_FUNCTION_DEFAULTNICK // = AQQ/Function/DefaultNick
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (domyślny nick użytkownika)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (domyślny nick użytkownika)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x