Notyfikacja AQQ_FUNCTION_PROCESSMESSAGES
Funkcja wywołuję funkcje Application.ProcessMessages po stronie AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_PROCESSMESSAGES = "AQQ/Function/ProcessMessages"
Składnia
AQQ_FUNCTION_PROCESSMESSAGES // = AQQ/Function/ProcessMessages
wParam = 0
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x