Notyfikacja AQQ_FUNCTION_LOADLASTCONV
Funkcja wczytuje ostatnią rozmowę do otwartego już okna rozmowy ze wskazanym kontaktem.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_LOADLASTCONV = "AQQ/Function/LoadLastConv"
Składnia
AQQ_FUNCTION_LOADLASTCONV // = AQQ/Function/LoadLastConv
wParam = PWideChar (jid)
lParam = Integer (ID konta)
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (jid)

lParam
lParam = Integer (ID konta)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x