Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SSLLIBHANDLE
Funkcja zwraca uchwyt załadowanej biblioteki OpenSSL: libeay32.dll - wtyczka nie musi ładować jej sama ponownie.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SSLLIBHANDLE = "AQQ/Function/SSLLibHandle"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SSLLIBHANDLE // = AQQ/Function/SSLLibHandle
wParam = 0
lParam = 0
Result = Integer (uchwyt do pliku DLL)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = Integer (uchwyt do pliku DLL)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x