Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SILENTUPDATECHECK
Funkcja sprawdza dostępne aktualizacje.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SILENTUPDATECHECK = "AQQ/Function/SilentUpdateCheck"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SILENTUPDATECHECK // = AQQ/Function/SilentUpdateCheck
wParam = 0
lParam = [0 domyślnie; 1 wymusza sprawdzenie; 2; wymusza i sprawdza też dodatki]
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = [0 domyślnie; 1 wymusza sprawdzenie; 2; wymusza i sprawdza też dodatki]

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x