Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SAVESETUP
Funkcja zapisuje nowy element ustawień AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SAVESETUP = "AQQ/Function/SaveSetup"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SAVESETUP // = AQQ/Function/SaveSetup
wParam = [0 domyślnie; 1 odświeża ustawienia w AQQ]
lParam = PSaveSetup
Result = 0

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 odświeża ustawienia w AQQ]

lParam
lParam = PSaveSetup

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x