Notyfikacja AQQ_FUNCTION_FETCHSETUP
Funkcja zwraca ustawienia AQQ zgodnie ze standardem pliku INI.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_FETCHSETUP = "AQQ/Function/FetchSetup"
Składnia
AQQ_FUNCTION_FETCHSETUP // = AQQ/Function/FetchSetup
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar [plik INI]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar [plik INI]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x