Notyfikacja AQQ_FUNCTION_LOG
Funkcja dodaję wskazany tekst do pliku log-a.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_LOG = "AQQ/Function/Log"
Składnia
AQQ_FUNCTION_LOG // = AQQ/Function/Log
wParam = [0 domyślnie; 1 dodaję tekst do pliku loga pomimo wyłączonego logowania]
lParam = PWideChar (tekst)
Result = 0

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 dodaję tekst do pliku loga pomimo wyłączonego logowania]

lParam
lParam = PWideChar (tekst)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x