Notyfikacja AQQ_SYSTEM_RENAMESMSGATE
Funkcja zmienia nazwę dodanej bramki SMS.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_RENAMESMSGATE = "AQQ/System/RenameSMSGate"
Składnia
AQQ_SYSTEM_RENAMESMSGATE // = AQQ/System/RenameSMSGate
wParam = PWideChar (nowa nazwa)
lParam = Integer (ID bramki)
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PWideChar (nowa nazwa)

lParam
lParam = Integer (ID bramki)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x