Notyfikacja AQQ_FUNCTION_STATETOSTR
Funkcja zmienia stałą stanu, na tekst - np. "Rozłączony".
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_STATETOSTR = "AQQ/Function/StateToStr"
Składnia
AQQ_FUNCTION_STATETOSTR // = AQQ/Function/StateToStr
wParam = 0
lParam = Integer (stała stanu np. CONTACT_OFFLINE )
Result = PWideChar (tekstowa reprezentacja stanu)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = Integer (stała stanu np. CONTACT_OFFLINE )

Result (zwrot)
Result = PWideChar (tekstowa reprezentacja stanu)
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CONTACT_OFFLINE0 Kontakt rozłączony
CONTACT_ONLINE1 Kontakt połączony
CONTACT_FFC2 Kontakt chętny do rozmowy
CONTACT_AWAY3 Kontakt oddalony
CONTACT_NA4 Kontakt nieobecny
CONTACT_DND5 Nie przeszkadzać
CONTACT_INV6 Kontakt niewidoczny
CONTACT_NULL7 Nie określony stan / zablokowany
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x