Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SHOWMESSAGE
Funkcja wyświetla okno dialogowe o wskazanym typie, i zwraca wynik akcji użytkownika wobec informacji zawartej w parametrze lParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SHOWMESSAGE = "AQQ/Function/ShowMessage"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SHOWMESSAGE // = AQQ/Function/ShowMessage
wParam = Integer (typ wiadomości: 0 informacja; 1 ostrzeżenie; 2 pytanie )
lParam = PWideChar (tekst)
Result = [1 ok; 2 analuj; 3 zaniechaj; 4 próbuj ponownie; 5 ignoruj; 6 tak; 7 nie; 8 zamknij; 9 pomoc]

wParam
wParam = Integer (typ wiadomości: 0 informacja; 1 ostrzeżenie; 2 pytanie )

lParam
lParam = PWideChar (tekst)

Result (zwrot)
Result = [1 ok; 2 analuj; 3 zaniechaj; 4 próbuj ponownie; 5 ignoruj; 6 tak; 7 nie; 8 zamknij; 9 pomoc]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SM_INFO0 Informacja
SM_WARN1 Ostrzeżenie
SM_QUESTION2 Pytanie
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x