Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETPNGHD_FILEPATH
Funkcja zwraca ścieżkę do ikony HD o indexie podanym w parametrze lParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETPNGHD_FILEPATH = "AQQ/Function/GetPNGHD/FilePath"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETPNGHD_FILEPATH // = AQQ/Function/GetPNGHD/FilePath
wParam = 0
lParam = Integer (index ikony)
Result = PWideChar (ścieżka do ikony HD)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = Integer (index ikony)

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka do ikony HD)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x