Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETPNP_FILEPATH
Funkcja zwraca ścieżkę do ikony o indexie podanym w parametrze wParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETPNP_FILEPATH = "AQQ/Function/GetPNG/FilePath"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETPNP_FILEPATH // = AQQ/Function/GetPNG/FilePath
wParam = Integer (index ikony)
lParam = 0
Result = PWideChar (ścieżka do ikony)

wParam
wParam = Integer (index ikony)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka do ikony)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x