Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_FILEPATH
Funkcja zwraca ścieżkę do ikony stanu, która jest przypisana aktualnie do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_FILEPATH = "AQQ/Function/GetStatePNG/FilePath"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_FILEPATH // = AQQ/Function/GetStatePNG/FilePath
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = PWideChar (ścieżka do ikony)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka do ikony)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x