Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_INDEX
Funkcja zwraca index ikony stanu, który jest przypisany aktualnie do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_INDEX = "AQQ/Function/GetStatePNG/Index"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETSTATEPNG_INDEX // = AQQ/Function/GetStatePNG/Index
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = Integer (index ikony)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = Integer (index ikony)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x