Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE
Zwraca informacje na temat stanu wskazanego konta użytkownika. AQQ wypełnia strukturę podaną przez wtyczkę w parametrze wParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE = "AQQ/Function/GetNetworkState"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE // = AQQ/Function/GetNetworkState
wParam = PPluginStateChange (wyzerowana struktura)
lParam = Integer (ID konta)
Result = [0 błąd; 1 konto; 2; konto pochodzące z wtyczki]

wParam
wParam = PPluginStateChange (wyzerowana struktura)

lParam
lParam = Integer (ID konta)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 konto; 2; konto pochodzące z wtyczki]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x