Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETNETWORKINFO
Funkcja zastąpiona przez AQQ_FUNCTION_GETNETWORKSTATE. Nie stosować. Zwraca informacje na temat stanu wskazanego konta użytkownika.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETNETWORKINFO = "AQQ/Function/GetNetworkInfo"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETNETWORKINFO // = AQQ/Function/GetNetworkInfo
wParam = 0
lParam = Integer (ID konta)
Result = PPluginStateChange

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = Integer (ID konta)

Result (zwrot)
Result = PPluginStateChange
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x