Notyfikacja AQQ_SYSTEM_REMOVESMSGATE
Funkcja usuwa dodaną bramkę SMS - należy podać ID bramki uzyskane przy jej dodawaniu.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_REMOVESMSGATE = "AQQ/System/RemoveSMSGate"
Składnia
AQQ_SYSTEM_REMOVESMSGATE // = AQQ/System/RemoveSMSGate
wParam = Integer (ID bramki)
lParam = 0
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = Integer (ID bramki)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x