Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETEXTERNALIP
Funkcja zwraca zewnętrzny adres IP użytkownika. Aby został zwrócony, AQQ musi skutecznie pobrać te dane przy starcie aplikacji.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETEXTERNALIP = "AQQ/Function/GetExternalIP"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETEXTERNALIP // = AQQ/Function/GetExternalIP
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (adres zew. IP)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (adres zew. IP)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x