Notyfikacja AQQ_FUNCTION_OPENYTURL
Funkcja otwiera odtwarzacz filmów YT i odtwarza wskazany materiał filmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_OPENYTURL = "AQQ/Function/OpenYTURL"
Składnia
AQQ_FUNCTION_OPENYTURL // = AQQ/Function/OpenYTURL
wParam = 0
lParam = PWideChar (adres url do filmu YT)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (adres url do filmu YT)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x