Notyfikacja AQQ_FUNCTION_OPENURL
Funkcja otwiera domyślną przeglądarkę internetową, i przechodzi pod adres wskazany przez wtyczkę.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_OPENURL = "AQQ/Function/OpenURL"
Składnia
AQQ_FUNCTION_OPENURL // = AQQ/Function/OpenURL
wParam = 0
lParam = PWideChar (adres url)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (adres url)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x