Notyfikacja AQQ_FUNCTION_TABINDEX
Funkcja zwraca index zakładki dla wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_TABINDEX = "AQQ/Function/TabIndex"
Składnia
AQQ_FUNCTION_TABINDEX // = AQQ/Function/TabIndex
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]
lParam = PWideChar (JID)
Result = [-1 błąd; Integer index]

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; Integer index]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x