Notyfikacja AQQ_FUNCTION_TABMOVE
Funkcja zamienia miejscami dwie wybrane zakładki.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_TABMOVE = "AQQ/Function/TabMove"
Składnia
AQQ_FUNCTION_TABMOVE // = AQQ/Function/TabMove
wParam = PPluginTriple (Handle1 uchwyt okna; Param1 index zakładki do zmiany; Param2 nowy index)
lParam = 0
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PPluginTriple (Handle1 uchwyt okna; Param1 index zakładki do zmiany; Param2 nowy index)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x