Notyfikacja AQQ_FUNCTION_TABWASCLOSED
Funkcja dodaje kontakt do listy zamkniętych ostatnio zakładek. Lista ta wykorzystywana jest m.inn. w dymku ikony AQQ w zasobniku systemowym.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_TABWASCLOSED = "AQQ/Function/TabWasClosed"
Składnia
AQQ_FUNCTION_TABWASCLOSED // = AQQ/Function/TabWasClosed
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]
lParam = PWideChar (JID)
Result = 0

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x