Notyfikacja AQQ_FUNCTION_MSGWINDOW
Otwiera lub zamyka lub przywołuje okno rozmowy ze wskazanym kontaktem lub dodaje kontakt do listy ost. zamkniętych zakładek. Proszę korzystać z jednej akcji na jedno wywołanie funkcji.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_MSGWINDOW = "AQQ/Function/Msgwindow"
Składnia
AQQ_FUNCTION_MSGWINDOW // = AQQ/Function/Msgwindow
wParam = [0 domyślnie]
lParam = PPluginExecMsg
Result = [-1 błąd; 0 ok; Integer numer zakładki]

wParam
wParam = [0 domyślnie]

lParam
lParam = PPluginExecMsg

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; 0 ok; Integer numer zakładki]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x