Notyfikacja AQQ_FUNCTION_EXECUTEMSG_NOPRIORITY
Funkcja otwiera okno rozmowy ze wskazanym kontaktem. Stan okna rozmowy nie zmienia się (brak przywołania na pierwszy plan). wParam może być rózwne też indexowi konta, wówczas JID należy podawać z zasobem.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_EXECUTEMSG_NOPRIORITY = "AQQ/Function/ExecuteMsg/NoPriority"
Składnia
AQQ_FUNCTION_EXECUTEMSG_NOPRIORITY // = AQQ/Function/ExecuteMsg/NoPriority
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki; 2 kontakt to konferencja]
lParam = PWideChar (JID)
Result = 0

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki; 2 kontakt to konferencja]

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x