Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ADDSMSGATE
Funkcja dodaje nową bramkę SMS do zakładki SMSów w oknie głównym AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ADDSMSGATE = "AQQ/System/AddSMSGate"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ADDSMSGATE // = AQQ/System/AddSMSGate
wParam = 0
lParam = PPluginSMSGate
Result = Integer (Nadane ID bramki)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginSMSGate

Result (zwrot)
Result = Integer (Nadane ID bramki)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x