Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETAPPFILEPATH
Funkcja zwraca ścieżkę do pliku wykonywalnego AQQ (plik który został użyty do rozruchu aplikacji).
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETAPPFILEPATH = "AQQ/Function/GetAppFilePath"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETAPPFILEPATH // = AQQ/Function/GetAppFilePath
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (ścieżka)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x