Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETPROXY
Funkcja zwraca aktualne ustawienia Proxy w AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETPROXY = "AQQ/Function/GetProxy"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETPROXY // = AQQ/Function/GetProxy
wParam = 0
lParam = 0
Result = PPluginProxy

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PPluginProxy
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x