Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETTHEMEDIR
Funkcja zwraca ścieżkę do katalogu używanej aktualnie kompozycji wizualnej.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETTHEMEDIR = "AQQ/Function/GetThemeDir"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETTHEMEDIR // = AQQ/Function/GetThemeDir
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (ścieżka)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ścieżka)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x