Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETUSERUID
Funkcja zwraca JID/UID zalogowanego w AQQ użytkownika (główne konto).
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETUSERUID = "AQQ/Function/GetUserUID"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETUSERUID // = AQQ/Function/GetUserUID
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (JID/UID)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (JID/UID)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x