Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETNUMID
Funkcja zwraca unikalne (na czas trwania sesji AQQ) ID numeryczne.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETNUMID = "AQQ/Function/GetNumID"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETNUMID // = AQQ/Function/GetNumID
wParam = 0
lParam = 0
Result = Integer (ID)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = Integer (ID)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x