Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETSTRID
Funkcja zwraca unikalne (na czas trwania sesji AQQ) ID tekstowe.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETSTRID = "AQQ/Function/GetStrID"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETSTRID // = AQQ/Function/GetStrID
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (ID)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (ID)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x