Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETTOKEN
Funkcja zwraca przepisany przez użytkownika Token, pochodzący ze strony webowej wskazanej w parametrze wParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETTOKEN = "AQQ/Function/GetToken"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETTOKEN // = AQQ/Function/GetToken
wParam = PWideChar (adres url)
lParam = 0
Result = PWideChar (token)

wParam
wParam = PWideChar (adres url)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (token)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x