Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETLANGSTR
Podając stała tekstową wybraną z pliku Const.lng, otrzymamy jej wartośc tekstową - użyty będzie język z którego korzysta zalogowany użytkownik.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETLANGSTR = "AQQ/Function/GetLangStr"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETLANGSTR // = AQQ/Function/GetLangStr
wParam = 0
lParam = PWideChar (stała tekstowa)
Result = PWideChar (tekst)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (stała tekstowa)

Result (zwrot)
Result = PWideChar (tekst)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x