Notyfikacja AQQ_FUNCTION_ISLISTREADY
Stwierdza, czy lista kontaktów jest gotowa na wykonywanie jakichkolwiek operacji np. dodawania kontaktów.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_ISLISTREADY = "AQQ/Function/IsListReady"
Składnia
AQQ_FUNCTION_ISLISTREADY // = AQQ/Function/IsListReady
wParam = 0
lParam = 0
Result = [0 nie; 1 tak]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 nie; 1 tak]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x