Notyfikacja AQQ_ICONS_DESTROYPNGICON
Usuwa ikonę o podanym indexie z zasobów AQQ. Wtyczka powinna usuwać indexy które sama dodała wcześniej.
Przestrzeń nazw
AQQ_ICONS_DESTROYPNGICON = "AQQ/Icons/DestroyPNGIcon"
Składnia
AQQ_ICONS_DESTROYPNGICON // = AQQ/Icons/DestroyPNGIcon
wParam = 0
lParam = Integer (index ikony do usunięcia)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = Integer (index ikony do usunięcia)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x