Notyfikacja AQQ_ICONS_REPLACEPNGICON
Dodaje nową ikonę do zasobów AQQ. Ikona powinna być 32 bitowa + kanał alpha i w rozmiarach 16x16.
Przestrzeń nazw
AQQ_ICONS_REPLACEPNGICON = "AQQ/Icons/ReplacePNGIcon"
Składnia
AQQ_ICONS_REPLACEPNGICON // = AQQ/Icons/ReplacePNGIcon
wParam = Integer index ikony do zmiany
lParam = PWideChar (ścieżka do ikony)
Result = [-1 błąd; Integer index zmienionej ikony]

wParam
wParam = Integer index ikony do zmiany

lParam
lParam = PWideChar (ścieżka do ikony)

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; Integer index zmienionej ikony]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x