Notyfikacja AQQ_ICONS_LOADPNGICON
Dodaje nową ikonę do zasobów AQQ. Ikona powinna być 32 bitowa + kanał alpha i w rozmiarach 16x16.
Przestrzeń nazw
AQQ_ICONS_LOADPNGICON = "AQQ/Icons/LoadPNGIcon"
Składnia
AQQ_ICONS_LOADPNGICON // = AQQ/Icons/LoadPNGIcon
wParam = 0
lParam = PWideChar (ścieżka do ikony)
Result = [-1 błąd; Integer index dodanej ikony]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (ścieżka do ikony)

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; Integer index dodanej ikony]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x