Notyfikacja AQQ_CONTACTS_GETINVISIBLE
Sprawdza czy danego JID-u użytkownik chcę być niewidoczny.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_GETINVISIBLE = "AQQ/Contacts/GetInvisible"
Składnia
AQQ_CONTACTS_GETINVISIBLE // = AQQ/Contacts/GetInvisible
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = [0 nieiwdoczność wyłączona; 1 niewidoczność włączona]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = [0 nieiwdoczność wyłączona; 1 niewidoczność włączona]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x